2017k ‘John Duns de Duns,’ Franciscan Studies 2017.

 

2017j ‘Reformation und Scotismus,’ in Herbert Schneider O. F. M. (redactie), Die Franziskaner und die Reformation - in Geschichte und Gegenwart, Johannes Duns Skotus Akademie, Mönchengladbach 2017, 107-28.

 

2017i ‘Pigge and Calvin on the Will of God,’ in Frank van der Pol (redactie), The Doctrine of Election in Reformed Perspective, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017.

 

2017h Recensie: Bert Loonstra, Willen en voelen en uitverkiezing. Hoe Arminius en Dordt nader tot elkaar kunnen komen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2016, Kerk en Theologie 68 (2017) 98-9.

 

2017g Recensie: Maria Verhoeff, More Desirable than Light itself. Friendship Discourse in John Chrysostom’s Soteriology. A Dissertation submitted for the Degree of Doctor of Philosophy (Ph. D.) in Theology and Religious Studies from the Evangelische Theologische Faculteit Leuven, Belgium, September 2016, Kerk en Theologie 68 (2017) 98.

 

2017f Recensie: Henk van den Belt, Herman Bavinck. Geloofszekerheid. Teksten ingeleid en geannoteerd door Henk van den Belt, Soesterberg: Aspekt 2016. € 24.95. Kerk en Theologie 68 (2017) 199 .

 

2017e Recensie: Ton Ouwerkerk, Verborgen teugel. Calvijn over Gods voorzienigheid en het kwaad in zijn preken over het boek Job, Zoetermeer: Boekencentrum 2016, Kerk en Theologie 68 (2017) 198-9.

 

2017d Recensie: Margreet Klokke en Rienk Lanooy, Filosofen op de kansel. Negen wijsgeren en de bijbel - een ontmoeting, Vught: SkanDalon 2016, Kerk en Theologie 68 (2017) 290-1.

 

2017c Recensie: Bert de Wit, Schrijven is goud. Geestelijke begeleiding bijeen gelezen in brieven, gebeden en gedachten. Gorinchem: Narratio 2016, 112 bladzijden, Kerk en Theologie 68 (2017) 299-300.

 

2017b Recensie: Herman de Liagre Böhl, Miskotte. Theoloog in de branding, Amsterdam: Prometheus 2016, 360 bladzijden, € 35.--, Kerk en Theologie 68 (2017) 198-9.

 

2017a Review Sjoerd van der Niet, Als dan dus daarom, € 19.90. Kerk en Theologie 68 (2017) 198-9.

 

2016m “Philip Melanchthon on Freedom and Will.” In: Andreas J. Beck (ed.). Melanchthon und die Reformierte Tradition. Refo500 Academic Studies 6. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016, 47-62.

 

2016l Contributor to: Belt, H. van den e.a. (eds.). Synopsis purioris theologiae = Synopsis of a purer theology. Latin Text and English Translation: Volume 2, Disputations 24-42. Studies in Medieval and Reformation Traditions, 204. Leiden: Brill, 2016, 738 pp.

 

2016k Review: Jan Muis, Onze Vader. Christelijk spreken over God. Kerk en Theologie 67 (2016): 415–16.

 

2016j Review: Ewald Mackay, Een leeskamer in het Grote Huis. Een handreiking bij het lezen van teksten uit twintig eeuwen christelijke geloofstraditie. Kerk en Theologie 67 (2016): 414–15.

 

2016i Review of Worldview and Psychotherapy. An Analysis of the Christian Integration Debate, by Bertus Loonstra. Kerk en Theologie 67 (2016): 304–5.

 

2016h Review: Wouter van Haaften and Gerlof Verwey, Johan W. van Hulst pedagoog, politicus, verzetsman. In de voetsporen van Coornhert. Kerk en Theologie 67 (2016): 196.

 

2016g Review: L. Mietus, N. W. Den Bok, and J. Muis (eds.) Verzameld Werk. Deel III. Kerk en Theologie 67 (2016): 193.

 

2016f Review: Leo Mietus (ed.). J. H. Gunning Jr. Over Spinoza’s Ethica. Lecture notes made by Chr. Hunningher Amsterdam, 1887-1888. Kerk en Theologie 67 (2016): 192.

 

2016e “De aard van Jezus’ Evangelie.” Kerk en Theologie 67 (2016): 113–26.

 

2016d Review: Kevin Madigan: Medieval Christianity. A New History, by Kevin Madigan. Kerk en Theologie 67 (2016): 85–86. 2016c Review: Josephus Maria Remmé, Albertus Magnus en het begrip ‘een’ (PhD diss). Kerk en Theologie 67 (2016): 84–85.

 

2016b “Jezus Is Ons Niet Kwijt.” Kerk en Dordt 7, no. 13 (2016): 29.

 

2016a “Een licht, zo groot, zo schoon.” Kerk en Theologie 67 (2016): 2–4.

 

2015q. ‘Gedankenmuster der Reformation in mittelalterlichem Licht,’ in Günter Frank and Volkert Leppin (eds.), Die Reformation und ihr Mittelalter, Stuttgart-Bad Canstatt: Frommann-Holzboog 2015, 391-406.

 

2015p. Review: Bas Hengstmengel, Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn, Amsterdam: Buijten en Schipper-heijn, Kerk en Theologie 66 (2015) 424.

 

2015o.Review: Sze Sze Chiew, “You Know It Completely”. The Concept of Middle Knowledge and Biblical Interpretation in Luis de Molina, Herman Bavinck, and William Lane Craig, Amsterdam 2015, Kerk en Theologie 66 (2015) 425.

 

2015n. Review: Jeongmo Yoo, John Edwards (1637-1716) on Human Free Choice and Divine Necessity. The Debate on the Relation between divine Necessity and Human Freedom in Late Seventeenth-Century and Early Eighteenth-Century England,Journal of Reformed Theology 9 (2015), 416-17.

 

2015m. Review: Wouter van Haaften and Gerlof Verwey (eds.), Johan W. van Hulst pedagoog, politicus, verzetsman. In de voetsporen van Coornhert, Kerk en Theologie 66 (2015) 426.

 

2015l.Review: Geert van Dijk, Het concrete is het wezenlijke. Het denken van A. Janse van Biggekerke (1890-1960) over Gods verbond met de mensen 2014, Kerk en Theologie 66 (2015) 303-4.

 

2015k. Review: Emanuel Rutten and Jeroen de Ridder, En dus bestaat God. De beste argumenten, Amsterdam 2015, Kerk en Theologie 66 (2015) 302-3.

 

2015j. ‘Theologie en Filosofie,’ Confessioneel 127.11, 28 May 2015, 9.

 

2015i. Review: Donald Sinnema, Christian Moser and Herman Selderhuis (eds.), Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae (1618-1619) I, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, Kerk en Theologie 66 (2015) 195-6.

 

2015h ‘De filosofische structuur van Calvijns predestinatieleer,’ in Erik A. de Boer and Harm J. Boiten (eds.), Godsvrucht in geschiedenis. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. Frank van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit kampen, Heerenveen: Royal Jongbloed 2015, 251-63

 

2015g. ‘Scotus und die Postmodernität. Postmodernität im Licht des scotischen Erbes,’ in Herbert Schneider (ed.), Heilsgeschichte und Individuum - Franziskanische Anfrage. Beiträge auf der Tagung der Johannes-Duns- Skotus-Akademie 22.-25. Oktober 2014, in Hofheim, Johannes Duns Scotus Veröffentlichungen XXXV, Mönchengladbach 2015, 193-212.

 

2015f. ‘Calvijn en Dordt II,’ Confessioneel 127.5, 5 March 2015, 4-5.

 

2015e. ‘Calvijn en Dordt I,’ Confessioneel 127.4, 19 February 2015, 4-5.

 

2015d.‘Dordt en Calvijn II,’ Kerk op Dordt 6.4, 13 February 2015, 5.

 

2015c. ‘Dordt en Calvijn I,’ Kerk op Dordt 6.3, 30 January 2015, 6-7.

 

2015b. Review: Frans de Waal, De bonobo en de tien geboden. Moraal is ouder dan de mens, Amsterdam 2013 (paperback 2014). Dutch translation of The Bonobo and the Atheist. In Search of Humanism among the Primates, Kerk en Theologie 66 (2015) 101-2.

 

2015a. Review: Ben Ipenburg, Misbruik van het verstand. Theologie in de vuurlijn van het kritisch rationalisme, Elburg 2014, Kerk en Theologie 66 (2015) 97.

 

2014v ‘Johannes Duns Scotus,’ Lucepedia - Tilburg 2014, 1-8.

 

2014u ‘Glossary,’ in Dolf te Velde (ed.), Synopsis purioris theologiae. Synopsis of a purer theology. Latin text and English Translation. Volume I / Disputations 1-23, Leiden: Brill, 603-14.

 

2014t ‘Emoties in de tijd van Jezus II,’ Kerk op Dordt 5 (December, 2014) 8.

 

2014s ‘Kennis en Geloof,’ Confessioneel 126.21, November 2014, 13-15.

 

2014r Review: Edward J. A. van der Kaaij, De ongemakkelijke waarheid van het christendom. De echte Jezus onthuld, Nijkerk 2014, Kerk en Theologie 65 (2014) 402-3.

 

2014q (together with the other members of the research group), 'Verkiezing en verwerping bij Johannes Duns Scotus. Een analyse van Ordinatio I 41', Kerk en Theologie 65 (2014), 233-248.

 

2014p Review: Sung-Jai Cho, Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus († 1603),’ Kerk en Theologie 65 (2014) 295.

 

2014o ‘Das Denken der Reformation in mittelalterlichem Licht,’ in Günter Frank and Volkert Leppin (eds.), Die Refomation und das Mittelalter, Bretten 2015.

 

2014n ‘De man met de dode huid,’ Newsletter ETF, May-June 2014.

 

2014m ‘Emoties in de tijd van Jezus,’ Kerk op Dordt 5 (9 May, 2014) 8.

 

2014l ‘Paul Helm on Medieval Scholasticism,’ Journal of Reformed Theology 8 (2014) 263-83.

 

2014k ‘Het Pasen van Maria Magdalena,’ Petrus Kapelnieuws, Dordrecht Easter 2014, 1-3.

 

2014j ‘Wonder,’ in H. A. Bakker, M. J. Kater and W. van Vlastuin (eds.), Verantwoord Geloof. Handboek voor christelijke apologetiek, Kampen 2014, 480-90.

 

2014i ‘De Opstanding,’ in H. A. Bakker, M. J. Kater and W. van Vlastuin (eds.), Verantwoord Geloof. Handboek voor christelijke apologetiek, Kampen 2014, 469-79.

 

2014h ‘Isaac Beeckman en Dordt,’ Kerk op Dordt 5.4 (2014) 6.

 

2014g Review: J. H. Gunning Jr., Verzameld Werk. Part II, edited by L. Mietus, with the help of N. W. den Bok and J. Muis, Zoetermeer 2014, Kerk en Theologie 65 (2014) 201.

 

2014f Review: Klaas van Berkel, Isaac Beeckman on Matter and Motion. Mechanical Philosophy in the Making, Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2013, Kerk en Theologie 65 (2014) 200.

 

2014e ‘Spiritualität: Klara von Assisi und die evangelische Tradition,’ in Herbert Schneider (ed.), Klara von Assisi - Gestalt uns Geschichte. Beiträge auf der Tagung der Johannes-Duns-Skotus-Akademie 8.-10. November 2012 in Aken, Johannes Duns Scotus Veröffentlichungen XXXII, Mönchengladbach 2014, 279-294.

 

2014c Jezus. Zijn verhaal, Kampen: Brevieruitgeverij 2014.

 

2014b Review: Henk de Jong, Johannes dOutrein (1662-1722) en zijn emblematische Schriftuitleg, Kampen: Brevieruitgeverij 2013, Kerk en Theologie 65 (2014) 92-3.

 

2014a ‘Nationale Synode II’, Kerk en Theologie 65 (2014) 87-9.

 

2013e Recensie van J. H. Gunning Jr., Verzameld Werk. Deel I, bezorgd door L. Mietus, onder medeverantwoordelijkheid van N. W. den Bok en J. Muis, Zoetermeer 2012, Kerk en Theologie 64 (2013) 92-3.

 

2013d Recensie van Marcel Sarot, Religie in de spiegel van het kwaad. Naar een comparatief-theologische benadering van het kwaad, Almere 2013, Kerk en Theologie 64 (2013) 283-4.

 

2013c 'De hemel op aarde,’ meditatie, Kerk en Theologie 64 (2013) 202-04.

 

2013b ‘Reformed Orthodoxy in The Netherlands 1575-1700,’ in Herman J. Selderhuis (red.), A Companion to Reformed Orthodoxy, Leiden: Brill 2013, 121-76.

 

2013a ‘Scotus in the Nineteenth and Twentieth Centuries,’ in Mechtild Dreyer, Édouard Mehl en Matthias Vollet (red.), La réception de Duns Scot/Die Rezeption des Duns Scotus Scotism through the Centuries. Archa Verbi. Subsidia 6, part 4, Munster 2013, 195-2006, en ‘Table-ronde du colloque de Strasbourg, op. cit., 323-34.

 

2012g Recensie van Craig Evans en Tom Wright, De laatste dagen van Jezus. Wat echt gebeurde, Kampen: Kok 2010, Kerk en Theologie 63 (2012) 282.

 

2012f ‘Het dilemma van het monotheïstische dilemma,’ Kerk en Theologie 63 (2012) 215-38.

 

2012e ‘Vanuit de duisternis naar het licht,’ in Hans Eschbach en Ruilof van Putten (red.), Als God de hemel opent, Zoetermeer: Boekencentrum 2012, 94-107.

 

2012d ‘Meer dan een millennium theologie in Utrecht,’ PThUnie. Magazine van de Protestantse Theologische Universiteit 6.2 (mei 2012) 6-8.

 

2012c ‘De Dordtse Canones,’ Kerk op Dordt 3.9 (27 april 2012) 8.

 

2012b ‘John Wesley. On Salvation, Necessity and Freedom,’ in C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman en A. W. Zwiep (red.), Evangelical Theology in Transition, Amsterdam: VU University Press 2012, 203-22.

 

2012a Recensie van Michael Heymel (red.), Martin Niemöller. Dahlemer Predigten. Kritische Ausgabe, Gütersloh/Darmstadt, Kerk en Theologie 63 (2012) 87-8.

 

2011g Recensie van Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen (red.), De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit, Kerk en Theologie 62 (2011) 394-5.

 

2011f ‘John Duns Scotus. An Anthropology of Dignity and Love,’ in Joseph P. Chinnici (red.), Words Made Flesh. Essays Honoring Kenan B. Osborne O.F.M., Ashland 2011, 151-75.

 

2011e Recensie van Bert van Veluw, Waar komt het kwaad vandaan?, Kerk en Theologie 62 (2011) 190-1.

 

2011d ‘De vrijheid van de wil volgens Melanchthon,’ Kerk en Theologie 62 (2011) 138-59.

 

2011c ‘Das Novum der Anthropologie des Scotus,’ in Herbert Schneider (red.), Was ist der Mensch? Beiträge auf der Tagung der Johannes-Duns-Skotus-Akademie vom 4.-6. November 2010 in Köln, Veröffentlichungen XXX, Mönchengladbach 2011, 73-89.

 

2011b ‘Melanchthon over wil en vrijheid,’ in Frank van der Pol (red.), Philippus Melanchthon. Bruggenbouwer, Kampen 2011, 167-86.

 

2011a The Systematic Place of Reformed Scholasticism: Reflections Concerning the Reception of Calvin’s Thought,’ in Andreas J. Beck en William den Boer (red.), The Reception of Calvin in Reformed Orthodoxy: Church History and Religious Culture 91.1-2, Leiden 2011, 29-41.

 

2010j ‘Geboeid door Arminius,’ Soteria 27.4 (2010) 46-52.

 

2010i Herman Noordegraaf en Antoon Vos, ‘Hervormde ethiek,’ in Bert Musschenga et al. (red.), Ethiek in Nederland. Van 1900 tot 1970 en daarna, Budel 2010, 41-76.

 

2010h ‘Scotus’ Significance for Western Philosophy and Theology,’ in Francesco Fiorentino (red.), Lo scotismo nel Mezzogiorno dItalia. Atti del Congresso Internazionale (Bitonto 25-28 marzo 2008, in occasione del VII Centenario della morte di Giovanni Duns Scoto, Porto 2010, 173-209.

 

2010g Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, John Duns Scotus, On Bigamy. Ordinatio IV distinction 33 q. 1 Latin text and English translation.

 

2010f Recensie van Johannes Calvijn, De eeuwige voorbeschikking Gods (vertaler: Willem Visser, inleiding (ix-xxviii) en annotaties: Willem Balke), Amsterdam: Boom 2009, Kerk en Theologie 61 (2010) 183-4.

 

2010e ‘Duns Speaks for Himself with the Help of a Comma,’ in Mary Beth Ingham en Oleg Bychkov (red.), John Duns Scotus, Philosopher. Proceedings of ‘The Quadruple Congress’ on John Duns Scotus I. Archa verbi. Subsidia 3, Munster/St. Bonaventure 2010, 234-54.

 

2010d Antonie Vos en Eef Dekker, ‘Modalities in Francis Turrettin. An Essay in Ontology,’ in Maarten Wisse, Marcel Sarot en Willemien Otten (red.), Scholasticism Reformed. In Honour of Willem J. van Asselt, Leiden: Brill 2010, 74-91.

 

2010c Antonie Vos en Roelf T. te Velde, 'Conclusion', in W. J. van Asselt, J. M. Bac en R. T. te Velde (red.), Reformed Thought on Freedom, Grand Rapids: Baker Book House 2010, 231-242.

 

2010b ‘Scholtens gereformeerde dogmatiek,’ Kerk en Theologie 61 (2010) 69-77.

 

2010a 'De man met de dode huid,’ Kerk en Theologie 61 (2010) 2-4.

 

2009k ‘Die Bedeutung des Scotus für das westliche Denken,’ in Herbert Schneider (red.), Einzigkeit und Liebe nach Johannes Duns Scotus. Beiträge auf der Tagung der Johannes-Duns-Skotus-Akademie vom 5.-8. November 2008 in Köln zum 700. Todestag von Johannes Duns Scotus, Veröffentlichungen XXIX, Mönchengladbach 2009, 57-68.

 

2009j ‘Bidden in een biddeloze cultuur,’ in Teun van der Leer (red.), Evangelische theologie schrijft geschiedenis, Sliedrecht 2009, 67-77.

 

2009i Recensie van Pekka Kärkkäinen (red.), Trinitarian Theology in the Medieval West, Helsinki: Luther-Agricola-Society 2007, Kerk en Theologie 60 (2009) 407-8.

 

2009h ‘De man met de dode huid,’ De Schakel 16.19 (9 oktober 2009) 1.

2009g ‘Duns Scotus’s Significance for Western Philosophy and Theology,’ Canterbury Studies in Franciscan History II, Canterbury 2009, 61-83.

2009fRecensie van Willem Ouweneel, Het plan van God, Vaassen 2008, Soteria 26.2 (2009) 53-5.

 

2009e Recensie van Hannes Möhle, Formalitas und modus intrinsecus. Die Entwicklung der scotischen Metaphysik bei Franciscus de Mayronis, Munster: Aschendorff Verlag 2007, Medieval Sermon Studies 53 (2009) 75-6.

 

2009d ‘Theologie in Utrecht: een grootse traditie,’ PThUnie. Magazine van de Protestantse Theologische Universiteit 3 (april 2009) 12-13.

 

2009c ‘De barmhartige Samaritaan - Luc. 10:25-37’ (meditatie), Ellips 34 (2009) nr. 289, 50-1.

 

2009b 'Roep Mij aan,’Confessioneel 121.2 (2009) 10-11.

 

2009a ‘De moderniteit van Piersons moderne theologie,’ Kerk en Theologie 60 (2009) 37-55.

 

2008L ‘Naar het Land van Andersom,’ Kerstmeditatie, Kerstbrief Themelios, december 2008, 1-3.

 

2008k Vos, A., H. Veldhuis, G. Labooy, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, John Duns Scotus, The possibility of the incarnation. Lectura distinction III question 1, Latin Text and English Translation.

 

2008j N. den Bok, M. Bac, A.J. Beck, K. Bom, E. Dekker, G. Labooy, H. Veldhuis, A. Vos, 'More than just an individual. Scotus’s Concept of Person from the Christological Context of Lectura III 1', in: Franciscan Studies 66 (2008), 169-196.

 

2008i Thomas Möllenbeck en Antonie Vos, ‘Das Leben des Johannes Duns Scotus,’ in Herbert Schneider, Marianne Schlosser en Paul Zahner (red.), Duns-Scotus-Lesebuch. Veröffent­lichungen der Johannes-Duns-Skotus- Akademie XXVI, Mönchengladbach 2008, 3-38.

 

2008h ‘Sklaverei,’ in Herbert Schneider, Marianne Schlosser en Paul Zahner (red.), Duns-Scotus-Lesebuch. Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie XXVI, Mönchengladbach 2008, 290-7.

 

2008g ‘Ethik,’ in Herbert Schneider, Marianne Schlosser en Paul Zahner (red.), Duns-Scotus-Lesebuch. Veröffent­lichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie XXVI, Mönchengladbach 2008, 267-89.

 

2008f ‘Het perspectief van de wetenschappelijke exegese,’ Confessioneel jaargang 120 nr. 15 - 21 augustus 2008 -, 8-9.

 

2008e ‘Jesus von Nazareth en bijbelse theologie,’ Confessioneel jaargang 120 nr. 14 - 7 augustus 2008 -, 8-9.

 

2008d ‘Van San Francisco tot Saint Bonaventure,’ PThUnie. Magazine van de Protestantse Theologische Universiteit 2 (september 2008) 11-12.

 

2008c ‘Evangelische systematische theologie,’ Hermes 6 nummer 5 (2007-08) 31- 5.

 

2008b ‘De onbetaalde rekening van de moderne theologie,’ Theologisch debat 5 (juni 2008) 29-35.

 

2008a ‘Geloof als het geheim van de geschiedenis,’ Kontekstueel 22.4 (2007-08) 11-14.

 

2007b ‘Theologisch en wijsgerig onderzoek,’ Hermes 2006-2007 4, 36-8.

 

2007a ‘Themelios vijf en twintig jaar (1982-2007),’ Hermes 2006-2007.4, 14-15.

 

2006g ‘Aan de hand van Duns Scotus,’ Areopagus (nieuwe jaargang) 10.3 2006, 11-13.

 

2006f Vertaling van / Translation of: Gerd Höver, Gerrit de Kruijf, Oliver O’Odonovan en Bernd Wannenwetsch, ‘De vrijheid van de familie. Een oecumenische bijdrage aan een Europese discussie,’ Kerk en Theologie 57 (2006) 380-97.

 

2006e ‘Over christelijk geloof en Europa,’ Kerk en Theologie 57 (2006) 292-314.

 

2006d ‘Johannes Duns Scotus und die moderne Philosophie,’ in Herbert Schneider (red.), Das franziskanische Verstän­dn­is des Wirkens des Heiligen Geistes in Kirche und Welt, Mönchengladbach 2006, 117-35.

 

2006c ‘Hij is de Hovenier! Johannes 20:14,’ Kerk en Theologie 57 (2006) 98-100.

 

2006b Antonie Vos: Uit de Hof,’ Kerk in de Stad 13 (2006) 12,7.

 

2006a The Philosophy of John Duns Scotus , Edinburgh 2006.

 

2005i ‘Maak allen tot mijn discipelen: Engeland,’ Profetisch Perspectief 11,4 (2005) 44-9.

 

2005h ‘Betrokken op God. Aspecten van de christelijke antropologie in historisch perspectief,’ in Nico den Bok en Arjan Plaisier (red.), Bijna goddelijk gemaakt. Gedachten over de menselijke gerichtheid op God, Zoetermeer 2005, 37-64.

 

2005g ‘The Indispensability of Freewill. Scotus can speak for himself,’ Medioevo. Rivista di storia della filosofia medievale 30 (2005) 171-90.

 

2005f ‘Johannes Duns Scotus. Een existentieel profiel ', in: H. Veldhuis, A.J. Beck (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 23-41.

 

2005e ‘Hem bovenal beminnen. Ethische hoofdlijnen', in: H. Veldhuis, A.J. Beck (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 43-62.

 

2005d ‘Vrijheid en waarheid. Over slavernij en meineed ', in: H. Veldhuis, A.J. Beck (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 63-72.

 

2005c ‘Individu in Gods licht. Duns Scotus' theorie van individualiteit in historisch perspectief ', in: H. Veldhuis, A.J. Beck (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 83-97.

 

2005b ‘Een uitgestoken hand. Over incarnatie en reïncarnatie', in: H. Veldhuis, A.J. Beck (red.), Geloof geeft te denken. Opstellen over de theologie van Johannes Duns Scotus, Assen 2005, 185-197.

 

2005a Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, K.L. Bom, N.W. den Bok, A.J. Beck, J.M. Bac, 'Duns in potency. The Dating of Scotus' Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, IX, 1-2 and its Concept of Possibility', in: Medioevo Rivista di storia delle filosofia medievale XXX (2005), 41-68.

 

2004e ‘Individualität, Offenbarung und philosophia christiana ', in: Herbert Schneider (Hrsg.), Wie beeinflusst die Christusoffenbarung das franziskanische Verständnis der Person ?, Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie XVI, Kevelaer 2004, 55-75.

 

2004d ‘Duns Scotus at Paris', in: Olivier Boulnois, Elizabeth Karger, Jean-Luc Solère et Gérard Sondag (eds.), Duns Scot à Paris. Actes du colloque de Paris 2-4 septembre 2002, Turnhout 2004, 3-19.

 

2004c ‘Theologie is wetenschappelijke verkondiging'. Interview door Rob van Essen en Koos van Noppen, Soteria 21,3 (2004), 38-46.

 

2004b ‘Is ‘het einde van het protestantisme' het einde?', Beweging 68,2 (2004), 5-9.

 

2004a ‘De ethische urgentie van de Openbaring', in: Theo Boer (red.), Schepper naast God ? Theologie, bio-ethiek en pluralisme . Essays aangeboden aan Egbert Schroten , Assen 2004, 10-22.

 

2003e ‘Gereformeerde scholastiek in middeleeuws perspectief,’ Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 14 (2003) 7-23.

 

2003d Vos A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok and A.J. Beck, Duns Scotus on Divine Love: Texts and Commentary on Goodness and Freedom, God and Humans , Ashgate 2003.

 

2003c ‘Supralapsarisme en de gereformeerde theologie', in: Nico den Bok en Guus Labooy, (red.), Wat God bewoog mens te worden . Gedachten over de incarnatie , Zoetermeer 2003, 175-197.

 

2003b A. Vos en A.J. Beck, ‘Conceptual Patterns Related to Reformed Scholasticism', Nederlands Theologisch Tijdschrift 57 (2003), 223-233.

 

2003a ‘De ongelovige Jacobus', Kerk en Theologie 54 (2003), 3-6.

 

2002 ‘Gottes Dreieinigkeit und die Kontingenz', in: Herbert Schneider, (Hrsg.), Fons Salutis Trinitas - Quell des Heils Dreifaltigkeit , Kevelaer 2002, 59-78.

 

2001e 'Scholasticism and Reformation', in: Willem J. van Asselt and Eef Dekker (eds.), Reformation and Scholasticism. An Ecumenical Enterprise , Grand Rapids 2001, 99-119.

 

2001d ‘Gespleten wortels van SoW. Bavinck en La Saussaye', Kerk en Theologie 52 (2001), 213-237.

 

2001c Europa in Holland? Naar aanleiding van Dr. B. Wentsel en de crisis in de cultuur van Europa', Kontekstueel 15,4 (2001), 26-35.

 

2001b ‘The Scotian notion of Natural Law', Vivarium 38 (2000), 197-221.

2001a ‘Scotus on Freedom and the Foundation of Ethics. An Utrecht Contribution', Vivarium 38 (2000), 195-196.

 

2000d J.C.M. van Winden (vertaler), A.H. Smits (inleider) en A.H. Bredero, G.J.J. van den Eijnden, A. Vos en Th.H. Zweerman (red.), Bonaventura. Breviloquium. De theologie in kort bestek. Band I Het scheppend beginsel , Assen 2000.

 

2000c ‘Inkarnation und Reinkarnation', in: Herbert Schneider (Hrsg.), Menschwerdung Gottes - Hoffnung des Menschen , Kevelaer 2000, 62-80.

 

2000b ‘Ein Profil der scotischen Spiritualität', in: Herbert Schneider (Hrsg.), Johannes Duns Scotus. Seine Spiritualität und Ethik , Kevelaer 2000, 84-104.

 

2000a ‘Hauptlinien der scotischen Ethik', in: Herbert Schneider (Hrsg.), Johannes Duns Scotus. Seine Spiritualität und Ethik , Kevelaer 2000, 3-38.

 

1999d Review of: Volkert Leppin, Das Theologieverständnis des Wilhelm von Ockhams ', in: Tijdschrift voor theologie (1999).

 

1999c ‘Always on time. The immutability of God', in: Gijsbert van den Brink and Marcel Sarot (eds.), Understanding the attributes of God , Frankfurt am Main 1999, 53-73.

 

1999b ‘Ab uno disce omnes', Bijdragen 60 (1999), 173-204.

 

1999a ‘ IK BEN uw herder', Kerk en Theologie 50 (1999), 3-8 (meditatie).

 

1998j Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok und A.J. Beck, ‘Freiheit und Kontingenz in der Ordinatio I 39 des Johannes Duns Scotus', Wissenschaft und Weisheit 61 (1998), 99-136.

 

1998i ‘Moments of the Ars Obligatoria according to John Duns', in: Gordon A. Wilson en Timothy B. Noone (red.), Franciscan Studies. Essays in honor of Dr. Girard Etzkorn 56 (1998), 383-422.

 

1998h Review of: Harm Goris, Free creatures of an eternal God , in: H.J.M. Schoot (red.), Jaarboek 1997 Thomas Instituut Utrecht , Utrecht 1998, 111-127.

 

1998g ‘Plantinga's wijsbegeerte tegen de achtergrond van de Amerikaanse filosofie', in: R. van Woudenberg en B. Cusveller, De kentheorie van Alvin Plantinga , Zoetermeer 1998, 17-33.

 

1998f ‘Knowledge, certainty and contingency', in: E.P. Bos (ed.), John Duns Scotus. Renewal of philosophy ( 1265/66-1308 ), Amsterdam 1998, 75-88.

 

1998e ‘Duns Scotus and Aristotle', in: E.P. Bos (ed.), John Duns Scotus. Renewal of philosophy ( 1265/66-1308 ), Amsterdam 1998, 49-74.

 

1998d ‘Eenvoud is het kenmerk van het ware', Centraal Weekblad , 27 juni 1998, 2.

 

1998c Vos, A. (red.), Teksten van Paul Tillich. Gekozen, vertaald en ingeleid door Robert Hensen , Zoetermeer 1998, 1-226.

 

1998b ‘Gods onuitroeibaarheid', Centraal Weekblad , 27 februari 1998, 2: Thema : God vinden.

 

1998a ‘L.M. de Rijk - logicus modernorum', Areopagus , nieuwe jaargang 2, nummer 1 (1998), 24-29.

 

1997d ‘De Schepper is ook de Verzoener', Centraal Weekblad , 24 oktober 1997, 6.

 

1997c ‘Theologiehistorische dilemma's rond de verzoeningsleer', in: E. Dekker, M.C. Batenburg, D.H.J. Steenks, e.a., (red.), Solidair en solide, Zoetermeer 1997, 133-149.

 

1997b ‘Geloof, ongeloof en rationaliteit II', In de Waagschaal (Nieuwe Jaargang) 26 (1997), 104-108.

 

1997a ‘Geloof, ongeloof en rationaliteit I', In de Waagschaal (Nieuwe Jaargang) 26 (1997), 84-89.

 

1996j ‘Het mysterie van de schepping als bron van wetenschap!', in: A.J. van Vliet, e.a., (red.), Christendom onwijs ?!, Kampen 1996, 58-71.

 

1996i ‘Cuius religio, eius regio', Radix 22 (1996), 187-194.

 

1996h ‘Wie is op heden groter, wie oprechter?', in: Marco Batenburg, Arjan Markus en Roelof de Wit (red.), De erfenis van Voetius , Utrecht 1996, 35-38.

 

1996g Review of: E.P. Meijering, Reformierte Scholastik und patristische Theologie ', in: Kerk en Theologie 47 (1996), 168-169.

 

1996f ‘De kern van de klassiek gereformeerde theologie', Kerk en Theologie 47 (1996), 106-125.

 

1996e ‘Individuality and virtue according to Duns Scotus', in: Jan A. Aertsen en Andreas Speer (ed.), Individuum und Individualität im Mittelalter. Miscellania Mediaevalia 24, Berlijn/New York 1996, 436-449.

 

1996d Review of: E. van der Sluis, Noordmans' vroege theologie. Inzet en breuklijnen in de eerste fase van zijn denken , in: Kerk en Theologie 47 (1996), 83-85.

 

1996c Review of: Paul Helm, Divine Providence , in: Kerk en Theologie 47 (1996), 86-87.

 

1996b ´Klassiek hervormd. De omweg is de kortste weg', Kerk en Theologie 47 (1996), 54-61.

 

1996a A.H. Bredero, P.G.J.M. Raedts, A.H. Smits (inleider), A. Vos, J.C.M. van Winden (vertaler) en Th.H. Zweerman (Werkgroep Bonaventura : red.), Bonaventura. Itinerarium. De weg die de geest naar God voert, Assen 1996.

 

1995i Vos, A., H. Veldhuis, E. Dekker, N.W. den Bok en A.J. Beck, Johannes Duns Scotus. Teksten over God en werkelijkheid. Sleutelteksten 17 , Zoetermeer 1995.

 

1995h ‘Van Ruler is er ook nog', Medium 11 (1995), 26-29.

 

1995g ‘The theoretical centre and structure of Scotus' Lectura : Philosophy in a new key', in: Leonardo Sileo (ed.), Via Scoti methodologica ad mentem Joannis Duns Scoti I, Rome 1995, 455-473.

 

1995f ‘J. Bonda. Het ene doel van God ', Kerk en Theologie 46 (1995), 171-172.

 

1995e ‘Kerk en cultuur volgens Isaäc van Dijk', in: J.R.A. Vlasblom en J.G. van der Windt (red.), Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de Ethische Richting ', Zoetermeer 1995, 161-186.

 

1995d ´Ten Geleide bij de Nederlandse uitgave', in: Tom Wright, Nieuwe taken voor de Kerk van nu , Zoetermeer 1995, 7-11.

 

1995c ‘A not rivalled insight. Gedachten over Duns Scotus', Transparant 6.1 (1995), 2-3.

 

1995b ‘Gods almacht', in: W.J. van Asselt, en E. Dekker (red.), De scholastieke Voetius. Een luisteroefening aan de hand van Voetius' Disputationes Selectae , Zoetermeer 1995, 55-68.

 

1995a ‘Altijd bij de tijd. Over de onveranderlijkheid van God', in: G. van den Brink en M. Sarot (red.), Hoe is uw naam? Opstellen over de eigenschappen van God , Kampen 1995, 55-74.

 

1994e Vos, A., H. Veldhuis, A.H. Looman-Graaskamp, E. Dekker and N.W. den Bok, John Duns Scotus. Contingency and Freedom. Lectura I 39 , Dordrecht/Boston 1994.

 

1994d ‘Contingentie en zin - n.a.v. G. Glas, Ontheemd-zijn, contingentie en zin ', Psyche en geloof 5 (1994), 85-88.

 

1994c ‘Zonde', in: H. Veldhuis (red.), Onrustig is ons hart , Zoetermeer 1994, 67-87.

 

1994b ‘Consistentie en theologie', in: Dekker, E., G.G. de Kruijf en H. Veldhuis (red.), Openbaring en Werkelijkheid , Zoetermeer 1994, 43-59.

 

1994a Johannes Duns Scotus , Leiden 1994.

 

1993d ‘Buridan on contingency and freewill', in: E.P. Bos and H.A. Krop (eds.), John Buridan. A master of arts , Nijmegen 1993, 141-155.

 

1993c ‘Protestant Theology: The Netherlands', in: Alister E. McGrath (ed.), Blackwell Encyclopedia of Modern Christian Thought , , Oxford/New York 1993, 511-515.

 

1993b ‘Lijden aan de systematische theologie', in: J.H. van de Bank, e.a. (red.), Lijden en Belijden. Over de derde gestalte van het antwoord , Zoetermeer 1993, 192-207.

 

1993a ‘De ethische optie van Duns Scotus', Kerk en Theologie 44 (1993), 17-32.

 

1992e Vos, A., H. Veldhuis, A.H. Looman-Graaskamp, E. Dekker en N.W. den Bok, Johannes Duns Scotus. Contingentie en vrijheid. Lectura I 39 , Zoetermeer 1992.

 

1992d ‘Vitale ontferming', Kerk en Theologie 43 (1992), 1-4.

 

1992c ‘De kerk is te zwak om zich op de wereld te richten', in: K. van der Zwaag (red.), De kerk op weg naar 2000 , Leiden 1992, 216-226.

 

1992b Review of: M.J.F.M. Hoenen, Marsilius van Inghen († 1396) over het goddelijke weten , Nijmegen 1989, in: Millennium 6 (1992), 81-84.

 

1992a ‘The possibility of impeccability', in: G. van den Brink, L.J. van den Brom en M. Sarot (eds.), Christian faith and philosophical theology , Kampen 1992, 227-239.

 

1991e ‘Aan de hand', Themanummer In-gebeelde zin van De civitate 42 (1991), 4.

 

1991d ‘De terugkeer van de verloren Zoon', Areopagus XXIV 2 (1991), 7-18.

 

1991c ‘De symboliek van geloof en ongeloof', Wapenveld 41 (1991), 115-126.

 

1991b ‘De Opgestane is niet in het geding!', Kerk en Theologie 42 (1991), 317-330.

 

1991a ‘Bidden in een biddeloze cultuur', Soteria VIII/2 (juni 1991), 3-10.

 

1990h ‘Het lichaam van Jezus als nieuw', Ia, Hervormd Weekblad 101 (1989-1990) 28, 7, en Ib, a.w. , 101 (1989-1990) 41-42, 5.

 

1990g ‘Volheid van heil', Ia, Hervormd Weekblad 101 (1989-1990) 23, 6; Ib, a.w. , 101 (1989-1990) 24, 5, en Ic, a.w. , 101 (1989-1990) 25, 7.

 

1990f ‘Jezus Christus' opstanding: Over feiten en heil', IIa, Hervormd Weekblad 101 (1989-1990) 19, 6-7; IIb, a.w. , 101 (1989-1990) 20, 6, en IIc, a.w. , 101 (1989-1990) 21, 4.

 

1990e ‘Over feiten en heil: Een vol heelal en een leeg graf', Ia, Hervormd Weekblad 101 (1989-1990) 17, 4-5, en Ib, a.w. , 101 (1989-1990) 18, 5-6.

 

1990d ‘Uit de schaduw van de Verlichting', Lustrum bundel ‘Johannes Calvijn' , Delft 1990, 32-48.

 

1990c ‘The problem of Evil: Wrong Question?', in: R. Veldhuis, A.F. Sanders en H.J. Siebrand (eds.), Religious belief and intellectual honesty, Assen 1990, 123-141.

 

1990b ‘Schilders wijsbegeerte der doxologie', Radix 16 (1990), 191-207.

1990a Het is de Heer! , Kampen 1990, 1-172.

 

1989e ‘De opstanding: Voorstelbaar? Onvoorstelbaar?', Evangelisch Commentaar VII 23 (1989), 8-11.

 

1989d ‘Voetius als gereformeerd wijsgeer', Theologia Reformata 32 (1989), 243-249.

 

1989c ‘Voetius als reformatorisch wijsgeer' in: J. van Oort, C. Graafland, A. de Groot en O.J. de Jong (red.), De onbekende Voetius , Kampen 1989, 220-241.

 

1989b ‘Het wijsgerige vrijheidsbegrip van de jonge Hoedemaker', in: G. Abma en J. de Bruijn (red.), Hoedemaker herdacht , Baarn 1989, 86-105.

 

1989a Confitemur. Een symbolische oriëntatie , Utrecht 1989 (interne publicatie, samen met W. Klein), 1-197.

 

1988b ‘Curriculum vitae' en ‘Het proprium van Prof. Verdonk', Ongehoord , 14-28.

 

1988a Vos, A., C. van der Zwaard e.a. (red.), Ongehoord. Uit de nalatenschap van W.E. Verdonk (1928-1986) , ‘s-Gravenhage 1988, 1-270.

 

1987d ‘Laat God God zijn', Hervormd Utrecht 42 (1987), 417-420.

 

1987c ‘Is Allah identiek met de Vader van Jezus Christus?', in: J. Veenhof, A. van de Beek en A. Vos, De godsleer en de huidige Europese cultuur , Kampen 1987, 22-33.

 

1987b ‘Gods creatieve vrijgevigheid', in: n.n., De praktische Thomas , Hilversum 1987, 88-101 en 144- 145.

 

1987a ‘Het eeuwig licht', Kontekstueel 2 (1987), 15-23.

 

1986g Review of: H.W. de Knijff, Geest en Gestalte ', Wageningen 1970, in: Kerk en Theologie 37 (1986), 368-369.

 

1986f ‘Christus, kerk, ambt', Reagerenderwijs 10 (1986), 7-9.

 

1986e Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie. In samenwerking met Dr. I.N. Bulhof en Kees Stam, Utrecht 1986, 1-248.

 

1986d ‘Hemels brood', in: A. Bastiaensen, e.a., De gelovige Thomas , Baarn 1986, 96-109.

 

1986c ‘Daniël Chantepie de la Saussaye (1818-1874). Contouren van zijn theologie', Kerk en Theologie 37 (1986), 303-318.

 

1986b ‘De denkweg van de jonge Karl Barth', Kerk en Theologie 37 (1986), 185-189.

 

1986a ‘De onderzoeksproblematiek van Barths dogmatiek', Kerk en Theologie 37 (1986), 110-127. Dit nummer is door de auteur, redacteur van Kerk en Theologie , als themanummer naar aanleiding van Barths honderdste geboortedag verzorgd.

 

1985c ‘Johannes Duns Scotus (1265-1308)' (‘Vijftig waagstukken'), In de Waagschaal 14 (1985), 163-167.

 

1985b ‘On the philosophy of the young Duns Scotus', in: E.P. Bos (ed.), Mediaeval Semantics and Metaphysics. Studies dedicated to L.M. de Rijk, Ph.D., on the occasion of his 60th birthday , Nijmegen 1985, 195-220.

 

1985a ‘Johannes Duns Scotus', Kerk en Theologie 36 (1985), 177-195.

 

1984e ‘Oude en nieuwe wijn. Naar aanleiding van G. Dekker: Oude wijn in nieuwe zakken ', Christen Democratische Verkenningen 4 (1984), 194-200.

 

1984d ‘Luthers eigen weg in de traditie van de Kerk', in: G.T.S.V. Voetius , Jaarboekje 1984 , Utrecht 1984, 17-23.

 

1984c ‘De jonge Luther als filosoof', Areopagus , Utrecht 1984, 33-46. Het themanummer Luther is ook door de auteur als redacteur van Areopagus verzorgd, evenals ‘Inleiding', a.w. , 1-5.

 

1984b ‘De ontologische argumenten', Wijsgerig Perspectief 24 (1984), 158-163.

 

1984a ‘Almacht volgens Thomas en Duns', in: Werkgroep Thomas van Aquino , Jaarboek 1984 , Utrecht 1984, 39-67.

 

1983g ‘Theologie en wijsbegeerte', Hervormd Weekblad 94 (1982-1983: 30 juni 1983), 5-6.

 

1983f ‘Luther versus Erasmus', in: CSFR, Sola Scriptura , Jaarboekje 1982-1983.

 

1983e ‘Bid en leef', Reünisten Organisatie SSR (1983) 20 - 28[internal publication].

 

1983d ‘De vernieuwing van de theologie', Areopagus 16 (1983), 56-62.

 

1983c ‘Reformatorische theologie en metafysica', Theologia Reformata 26 (1983), 266-289.

 

1983b ‘Procesfilosofie versus Plantinga. Een repliek', Nederlands Theologisch Tijdschrift 37 (1983), 326-333. (Antwoord aan Prof. Dr. H.G. Hubbeling naar aanleiding van zijn recensie van Kennis en Noodzakelijkheid in Nederlands Theologisch Tijdschrift 36 (1982), 238-245.

 

1983a ‘Thomas en Duns over de goddelijke wil', in: Werkgroep Thomas van Aquino , Jaarboek 1983 , Utrecht 1983, 7-30.

 

1982c ‘Logical aspects of the concept of sin', in: Herms, Eilert (ed.), The Third European Conference on Philosophy of Religion , München 1982, 62-68.

 

1982b ‘Thomas van Aquino en de gereformeerde theologie. Een theologiehistorische impressie', in: Werkgroep Thomas van Aquino , Jaarboek 1982 , Utrecht 1982, 114-119.

 

1982a ‘Thomas' en Duns' theorie van de goddelijke alwetendheid', in: Werkgroep Thomas van Aquino , Jaarboek 1982 , Utrecht 1982, 40-68.

 

1981d ‘Theologie, wetenschap en alwetendheid volgens Thomas van Aquino', in: Werkgroep Thomas van Aquino , Jaarboek 1981 , Utrecht 1981, 15-37.

 

1981c Kennis en Noodzakelijkheid. Een kritische analyse van het absolute evidentialisme in wijsbegeerte en theologie , Kampen 1981, diss.

 

1981b ‘De theorie van de eigenschappen en de leer van de eigenschappen van God', Bijdragen 42 (1981), 75-102.

 

1981a ‘Immutabilitas Dei', Nederlands Theologisch Tijdschrift 35 (1981), 111-133.

 

1980b Review of: J. P. Donnelly, Calvinism and Scholasticism in Vermigli' s Doctrine of Man and Grace' (Leiden 1976), Nederlands Theologisch Tijdschrift 34 (1980) 252-4.

 

1980a Review of: L.M. de Rijk, Middeleeuwse Wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing , Assen 1977, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 34 (1980), 66-72.